Aviapolis työpaikat

285 työpaikkailmoitusta, 88 uutta tällä viikolla. #aviapolisjobs

Yliopistoharjoittelija (viestintä) Rajavartiolaitos

Työpaikan kuvaus

TYÖPAIKAN ESITTELY

Rajavartiolaitos on sisäministeriön alaisuudessa toimiva ammattitaitoinen, luotettava ja yhteistyökykyinen sisäisen turvallisuuden viranomainen. Rajavartiolaitoksen ydintoiminnot ovat rajavalvonta, rajatarkastukset, rikostorjunta,

merialueen turvallisuus, kansainvälinen yhteistyö ja maanpuolustus. Rajavartiolaitoksessa on Helsingissä sijaitsevan esikunnan lisäksi kahdeksan hallintoyksikköä.

Rajavartiolaitos toimii maalla, merellä ja ilmassa, turvana kaikissa oloissa. Lisätietoja www.raja.fi.

Rajavartiolaitos hakee vuosittain avoimiin upseerin ja rajavartijan virkoihin kymmeniä uusia työntekijöitä sekä rajavalvonta- että rajatarkastustehtäviin.

Rajavartiolaitoksen upseerit koulutetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa yhdessä puolustusvoimien upseerien

kanssa. Raja- ja merivartijoille Rajavartiolaitoksella on oma koulutusjärjestelmä.

Rajavartiolaitos tarjoaa työtä myös sadoille siviilivirkamiehille.

www.raja.fi

www.facebook.com/rajavartiolaitos

www.twitter.com/Rajavartiolaitos (@rajavartijat)

www.instagram.com/rajavartiolaitos (@rajavartiolaitos)

Rajavartiolaitos on savuton työpaikka.

Rajavartiolaitoksen virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää valtion virkamieslain (750/1994) 6 ja 8 •:ssä säädetyt valtion viran yleiset kelpoisuusvaatimukset. Lisäksi hänen tulee olla elämäntavoiltaan nuhteeton ja luotettava.

Työpaikan tiedot: Suomenlahden merivartiosto

TEHTÄVÄN KUVAUS

Suomenlahden merivartioston henkilöstötoimisto hakee yliopistoharjoittelijaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle 1.4.2019 - 31.8.2019 väliseksi ajaksi.

Yliopistoharjoittelulla tarkoitetaan yliopisto-opintoihin pakollisena tai valinnaisena kuuluvaa opintojaksoa.

Haemme pääasiassa yliopisto-opintojensa loppuvaiheessa olevaa viestinnän-, tiedotusopin tai yhteiskuntatieteellisten opintojen opiskelijaa.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu mm. kehittää Helsinki-Vantaalla sijaitsevien yksiköiden sisäistä viestintää sekä osallistua sosiaalisen median kanavien suunnittelu-, päivitys- ja kehittämistyöhön. Lisäksi harjoittelijan tehtäviin kuuluu rajatarkastusjärjestelyiden muutosten informoiminen kansalaisille sekä muille lentoaseman toimijoille. Harjoittelija osallistuu myös vartioston sisäiseen ja ulkoiseen viestintään sekä internetin ja intranetin päivittämiseen.

Harjoittelijan tehtäviin kuuluu myös valokuvausta, erilaisten tilaisuuksien järjestämistä sekä lehtiartikkeleiden kirjoittamista.

VAATIMUKSET

Sujuvan suomen kielen lisäksi työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös hyvää ruotsin ja englannin kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Hakijalla olisi hyvä olla laaja-alaista viestintäkanavien tuntemusta ja kokemusta verkkoviestinnästä. Osaaminen ja kokemus valokuvaamisesta ja valokuvamateriaalin käsittelystä ovat tehtävässä eduksi.

Työtehtävissä tarvitaan hyvää paineensietokykyä, hyviä yhteistyötaitoja, oma-aloitteellisuutta sekä itsenäistä työotetta.

Tehtävässä on kiinteä euromääräinen kuukausipalkka 1 580,10 euroa/kk.

Korkeakouluopintoihin liittyvä harjoittelu.

Määräaikainen (alle 12 kk).

Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014).

Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Koeaika 3kk: Koeaika on 2 kuukautta.

ID: 26-1813-2018

WWW-osoite http://www.raja.fi
Yhteystiedot Satu Saarivuori, 029 542 6035, satu.saarivuori@raja.fi
Työpaikan osoite 01530 VANTAA
Työaika kokoaikatyö
Työn kesto 6 - 12 kk, Määräaikainen.
Haku päättyy 22.02.2019 klo 16:00
Jätä hakemus Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=f159e29e-978c-458f-bac7-5fb5ce39f97b , Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta., Postitse: Rajavartiolaitoksen esikunnan kirjaamo PL 3 (käyntiosoite: Vílhonvuorenkatu 6, 00500 Helsinki) 00131 Helsinki
Ilmoitus jätetty 19.12.2018
Ilmoitusnumero 9794869
Työnantaja Rajavartiolaitos
Osoite 01530 VANTAA
Ilmoitus jätetty 19.12.2018
Työtunnit kokoaikatyö, 6 - 12 kk, Määräaikainen.
Viimeinen hakupäivä 22.02.2019
Hae tätä työpaikkaa Muut työnantajan työpaikat